طراحی سردر مصلا شهریار

سردر با ترکیب سنگ و کاشی توسط دفتر معماری آجورا…

طراحی و اجرای نمای مسجد الزهرا (س) شهرک آتی ساز

طراحی و اجرای نمای مسجد الزهرا (س) شهرک آتی ساز

طراحی نمای بیرونی مسجد بر اساس در خواست هیئت امنا…

طراحی سه بعدی فاطمیه اردکان یزد

طراحی فاطمیه اردکان

طراحی و اجرای برعهده دفتر طراحی طیان میبد به سرپرستی…

طراحی و اجرای مجموعه یزد بافت

طراحی و اجرای مجموعه زورخانه یزد بافت

طراحی و اجرای برعهده دفتر طراحی طیان میبد بوده که…

طراحی و اجرای مجموعه خانقاه میبد

طراحی و اجرای مجموعه خانقاه میبد

طراحی و اجرای برعهده دفتر طراحی طیان میبد بوده که…

طراحی نمازخانه جامع شهدای ایران‌خودرو

طراحی نمازخانه جامع شهدای ایران‌خودرو

نمازخانه به مساحت 700 متر مربع که با توجه به…

باز-طراحی امام‌زاده اظهرالدین هشتگرد

باز-طراحی امام‌زاده اظهرالدین هشتگرد

امامزاده با ساختمان قدیمی که در طراحی جدید توسط دفتر…