طراحی نمای ساختمان مسکونی آقای فتحی

ساختمان در فاز 4 شهر اندیشه واقع گردیده است که توسط دفتر معماری آجورا در سال 98 طراحی گردید و در حال اجرا می‌باشد.