مسجد فاطمه الزهرا (س) روستای کوره فرنگی

روستا در منطقه شهرری واقع گردیده که صندوق کارآفرینی امید به عنوان کارفرما بانی ساخت مسجد می‌باشد. مسجد با مساحت تقریبی 500 متر مربع شامل شبستان آقایان و بانوان،آشپزخانه، خانه خادم و … توسط دفتر معماری آجورا در سال 98 طراحی گردید.