مسجد علی ابن ابی طالب چیتگر

مسجد واقع منطقه 22 می‌باشد که هیئت امنا در سال 97 تصمیم به تکمیل وضع موجود گرفته که طراحی نمای داخلی مسجد به دفتر معماری آجورا سپرده شد. برای نمای داخلی مصالح آجر با کاشی هفت رنگ در نظر گرفته شد که در سقف‌ها نیز گره گچبری طراحی گردید. همچنین محراب نیز رسمی‌بندی و با کاشی هفت‌رنگ آراسته گشت.