طراحی نمای مجتمع مسکونی یاس

نمای بیرونی مجتمع شامل دو طبقه تجاری و دو برج دوازده طبقه می‌باشد. جناب آقای مهندس محمدرضا خانمحمدی به عنوان سرپرست طراحی بوده و تهیه اسناد اجرایی، تصاویر سه‌بعدی بر عهده دفتر معماری آجورا بوده است.