طراحی نمای ساختمان مسکونی آقای فلاح

ساختمان در شهر میبد واقع گردیده است که توسط دفتر معماری آجورا در سال 98 طراحی گردید.