طراحی نمازخانه جامع شهدای ایران‌خودرو

نمازخانه به مساحت 700 متر مربع که با توجه به فضای صنعتی شرکت ایران‌خودرو به صورت ترکیب طراحی سنتی و مدرن در سال 97 طراحی و اجرا گردید. در داخل نمازخانه ستون‌ها با هره آجری و داخل قابها با کاشی هفت رنگ تزیین گردید. در دیوارها و سقف از گره چینی گچی بهره بهره برده شد. در نمای بیرونی از سنگ تراورتن با ترکیب کاشی هفت رنگ اجرا گردید. در ورودی اصلی مقرنس و در چوبی بسیار زیبایی طراحی و اجرا گردید.