طراحی سردر مصلا شهریار

سردر با ترکیب سنگ و کاشی توسط دفتر معماری آجورا در سال 98 طراحی گردید و به سرپرستی مهندس ماهرالنقش در حال اجرا می‌باشد.