طراحی داخلی مسکونی الهیه

در بدنه‌ها و سقف از الگوهای اسلیمی سی ان سی شده روی ام دی اف استفاده شده است