طراحی و اجرای نمای مسجد الزهرا (س) شهرک آتی ساز

طراحی نمای بیرونی مسجد بر اساس در خواست هیئت امنا از مسجدالنبی الگوبرداری شد. جناب آقای مهندس محمدرضا خانمحمدی به عنوان سرپرست طراحی بوده و تهیه اسناد اجرایی، تصاویر سه‌بعدی و نظارت بر عهده دفتر معماری آجورا بوده است.