طراحی و اجرای مجموعه خانقاه میبد

طراحی و اجرای برعهده دفتر طراحی طیان میبد بوده که دفتر معماری آجورا مسئول تهیه تصاویر سه بعدی طرح بوده است. این مجموعه به سبک معماری ایرانی-اسلامی به سرپرستی مهندس حسین پورمهراب و مهندس علی‌محمد صفایی اجرا گردید و در سال 99 به بهره‌برداری رسید.