طراحی و اجرای فروشگاه کت و شلوار پیوند‌جامه

شامل ویترین، میز فروشنده، بدنه‌سازی، پاف، ویترین پیراهن و کفش …