سه بعدی مسجد ثارالله سعادت آباد

جناب آقای مهندس محمدرضا خانمحمدی به عنوان سرپرست طراحی بوده و تهیه تصاویر سه‌بعدی بر عهده دفتر معماری آجورا بوده است.